effluo

effluo
§effluo, 3, flow or slip away, H. 2:1.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ԲՂԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 492 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. եւ չ. ԲՂԽԵՄ կամ ԲԽԵՄ. Ծագել, ծագիլ՝ ըստ նմանութեան բազում իրաց. ʼի դուրս բերել, բերիլ՝ ո՛ր եւ է օրինակաւ. որում հանգէտ ընդհանուր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԵՂՈՒՄ — (զեղի, զե՛ղ.) NBH 1 0730 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. եւ կր. ԶԵՂՈՒՄ կամ ԶԵՂԱՆԻՄ. καταχέω, διαχέω , ἑπιχέω, ὐπερχύω, ἑκχύω, ἑκχύομαι effundo, perfundo, or; effluo ἑπιβάλλω , ἑκτείνω superjicio,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՕԹԱՓԵՄ — (եցի.) NBH 1 0824 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c ն. ἑκτινάσσω, ἁποτινάσσω excutio ἁποσείω amoveo. կամ ἑκρυέω effluo, defluo ἑκπίπτω excido եւն. կամ Թափելով թափել. ʼի բաց թափել. ʼի վայր հոսել ցնցելով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՍԵՄ — (եցի.) NBH 2 0120 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. ῤύω, ἑκχέω effluo, effundo κατάγω deduco. Հեղուլ առատութեամբ. վայթել յորդութեամբ. բղխել, ʼի վայր իջուցանել զլոյծ իրս. վազցընել, թափել. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՐԴԵՄ — (եցի.) NBH 2 0371 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ն. ῤυέω fluo, influo. Առատացուցանել. հեղուլ. բղխել. հոսել. ծաւալել. յաճախել. հուռ հուռ ագտըրմագ. չօղալթմագ. *Բղխեսցեն լերինք զքաղցրութիւն, եւ բլուրք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՐԾԱՆԻՄ — (պրծայ կամ ծեայ.) NBH 2 0666 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 13c ձ. συμφεύγω, διαφεύγω, ἁπαλλάγομαι , λύτρουμαι fugio, effugio, evito, effluo, dimittor, redimor. որ եւ ՓՐԾԱՆԻԼ, ՓՐԹԱՆԻԼ .Զերծանիլ. ճողոպրիլ. խոյս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՀԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0687 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 14c ձ. διέρχομαι, διαπορεύομαι, περιφέρομαι , σαλεύομαι transeo, dimoveor, agitor ῤέω fluo ἑκρέω effluo. Քերել անցանել. յածիլ, թափառիլ, շարժլիլ. տարուբերիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑՆԴԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0914 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c կր.ձ. ῤέω, ἑκχέομαι, διαχέομαι, συγχέομαι ruo, effluo, diffundo եւն. որ եւ ՑՆԴԱՆԻԼ. Ցրուիլ. սփռիլ. հոսիլ. զեղանիլ. լուծանիլ. ցնորիլ. զբաղիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”